fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Disorderrregullimi i lojërave të fatit dhe bllokimi

Më godet, këto ditë etiketuar si e para e fazës 2 të shumëpritur, për të dëgjuar një fjalë që flitet shpesh nga pacientët që trajtohen për Orderrregullimi i lojërave të fatit"le te shpresojme…". 

Vetëvrasje në kohën e Covid-19

L 'rritja e vetëvrasjeve, veçanërisht që nga periudha e karantinës, ka qenë aq eksponenciale sa nuk mund të shmangim të flasim për të. Le të përpiqemi ta shikojmë subjektin e vetëvrasjes nga kënde të ndryshme, duke marrë parasysh atë që mund të bëhet për ta parandaluar atë dhe kufirin përtej të cilit dikush nuk ka fuqi ta bëjë këtë.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus