fbpx

COVID-19 - MIRSIA PSIKOLOGJIKE ISSHT A E DREJTA E PERSONIT, ISSHT IT PJESA E DREJT OFS S TO SHALNDETIT: Ndihmoni N US T TO SHPIRTOJNI TI!

Psy + Onlus është një organizatë jofitimprurëse e shërbimeve shoqërore që është e angazhuar për përhapjen e praktikave të mira në psikologji dhe psikoterapi, si në fushat e bashkëpunimit kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Promovon dhe zhvillon projekte sipas metodologjive pjesëmarrëse, mbështet procese zhvillimore endogjene që rrisin burimet dhe kulturat lokale. Në operacionet e saj, Psy + Onlus kombinon ndërhyrjet e solidaritetit shoqëror me zhvillimin e kurseve të trajnimit që synojnë forcimin e shoqërisë, tolerancës dhe dialogut ndërkulturor. Nismat e ndryshme të promovuara nga Psy + Onlus janë të bashkuara nga një metodologji pjesëmarrëse dhe eksperimentale dhe nga dëshira për të shoqëruar zhvillimin e një pune grupi stimulues me mjetet e psikologjisë, të afta për të rritur aftësitë kritike dhe shprehjen personale të pjesëmarrësve individual.

Themeluar në Gusht 2011, shoqata aktualisht ka 31 anëtarë aktivë të zakonshëm.

Bashkëpunëtorët janë kryesisht psikologë, psikoterapistë, të diplomuar në letërsi, të diplomuar në bashkëpunim ndërkombëtar, arsimtarë, master të artit dhe trainer.

Vendosja e veprimtarive asociative është e natyrshme në këto makro fusha: Migrantët, ndërkulturën, kërkimet shoqërore, varësitë patologjike, margjinalizimin, mbrojtjen e subjekteve të prekshme, ndërhyrjen emergjente dhe psikotraumatologjinë, de-institucionalizimin, trajnimin.

Statut Psy +

Shoqata Psy + Onlus u formua në 2 gusht 2011 në Romë. Anëtarët themelues, anëtarët e Bordi Menaxhues, vijnë nga përvoja të ndryshme të kërkimit dhe ndërhyrjes në fushën psikosociale. Duke vazhduar të lexoni, do të jeni në gjendje të mblidhni shumë informacione për vizionin dhe objektivat që ka Psy +. Në fakt, në Statutin e Shoqatës, si aspiratat e organizatës sonë, ashtu edhe udhëzimet që përcaktojnë mënyrat se si të ndjekim qëllimet që kemi caktuar janë të kondensuar.

Migrantët

Lexoni më shumëStatuto Psy +

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

Ndiqni Psy + Onlus


Dhe

mbaj kontakte