fbpx

COVID-19 - MIRSIA PSIKOLOGJIKE ISSHT A E DREJTA E PERSONIT, ISSHT IT PJESA E DREJT OFS S TO SHALNDETIT: Ndihmoni N US T TO SHPIRTOJNI TI!

logo psyPLUSDEF
Bashkëpunëtorët janë kryesisht psikologë, psikoterapistë, të diplomuar në letra dhe në shkenca të tjera humane dhe trainer.
Me kalimin e viteve Psy + ka realizuar aktivitete të ndryshme në territorin e qytetit të Romës dhe që prej vitit 2015 ka filluar një projekt ndërkombëtar.
Vendosja e veprimtarive asociative është e natyrshme në këto makro fusha: Mërgimtarët, ndërkulturën, kërkimet sociale, vartësitë patologjike, margjinalizimin, mbrojtjen e personave të cenueshëm, trajnimin, de-institucionalizimin.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

Ndiqni Psy + Onlus


Dhe

mbaj kontakte