fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ
logo psyPLUSDEF
Bashkëpunëtorët janë kryesisht psikologë, psikoterapistë, të diplomuar në letra dhe në shkenca të tjera humane dhe trainer.
Me kalimin e viteve Psy + ka realizuar aktivitete të ndryshme në territorin e qytetit të Romës dhe që prej vitit 2015 ka filluar një projekt ndërkombëtar.
Vendosja e veprimtarive asociative është e natyrshme në këto makro fusha: Mërgimtarët, ndërkulturën, kërkimet sociale, vartësitë patologjike, margjinalizimin, mbrojtjen e personave të cenueshëm, trajnimin, de-institucionalizimin.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus