fbpx

COVID-19 - MIRSIA PSIKOLOGJIKE ISSHT A E DREJTA E PERSONIT, ISSHT IT PJESA E DREJT OFS S TO SHALNDETIT: Ndihmoni N US T TO SHPIRTOJNI TI!

Partnerët PsyPlus

Që nga viti 2011 ne kemi realizuar projekte afatmesme dhe afatgjata në fushat e ndërkulturës, mbështetjes së zhvillimit, luftës kundër margjinalizimit, luftës kundër varësive patologjike, promovimit të të drejtave të njeriut, mbrojtjes së subjekteve të cenueshëm, deinstitucionalizimit, si dhe në fusha të ndryshme të tjera për të mbrojtur personin dhe të komuniteteve.
Ne kemi arritur të arrijmë një numër gjithnjë e në rritje të përfituesve kryesisht falë dëshirës së vazhdueshme për të bashkëpunuar me organizata të tjera: në rrjetin e bashkëpunimit të gjithë kanë diçka për të ofruar, të gjithë kanë shumë për të mësuar, dhe së bashku ne vazhdimisht mund të përmirësohemi!

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

Ndiqni Psy + Onlus


Dhe

mbaj kontakte