fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Partnerët PsyPlus

Që nga viti 2011 ne kemi realizuar projekte afatmesme dhe afatgjata në fushat e ndërkulturës, mbështetjes së zhvillimit, luftës kundër margjinalizimit, luftës kundër varësive patologjike, promovimit të të drejtave të njeriut, mbrojtjes së subjekteve të cenueshëm, deinstitucionalizimit, si dhe në fusha të ndryshme të tjera për të mbrojtur personin dhe të komuniteteve.
Ne kemi arritur të arrijmë një numër gjithnjë e në rritje të përfituesve kryesisht falë dëshirës së vazhdueshme për të bashkëpunuar me organizata të tjera: në rrjetin e bashkëpunimit të gjithë kanë diçka për të ofruar, të gjithë kanë shumë për të mësuar, dhe së bashku ne vazhdimisht mund të përmirësohemi!

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus