fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Kursi i GJUHËS DHE KULTURËS ARABE NIVELI 1

Kursi i GJUHËS DHE KULTURËS ARABE NIVELI 1
kuruar nga Halima Tanjaoui - (nëntor 2014 / shkurt 2015)

Kursi i trajnimit të kursit përbëhet nga një hyrje në gjuhën arabe dhe synon të ofrojë elemente bazë gramatikore, duke favorizuar leximin e teksteve të vokalizuara. Tekste të thjeshta dhe dialogë të përdorshëm do t'ju propozohen për t'ju ndihmuar të zbuloni gjuhën arabe. Gjithashtu do të jepet një pasqyrë historike e gjuhës dhe kulturës arabe.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus