fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Të rinjtë e pastrehë: numrat, shkaqet dhe Strehimi së pari si përgjigje

Në pjesën më të madhe të Evropës, djemtë dhe vajzat 18-29 vjeç përbëjnë 20-30% të njerëzve të pastrehë. Cilat janë shkaqet që i shtyjnë të rinjtë të gjenden në këtë gjendje? Modeli i ndërhyrjes “Strehimi në radhë të parë për të rinjtë” duket se është një përgjigje efektive e cila po miratohet gjithnjë e më shumë nga vendet evropiane!

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus