fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Drejt një kulture të orientuar në mirëqenien psikologjike

10 Tetor 2020 është Dita Botërore e Shendeti mendor (Dita e Shëndetit Mendor) dhe Dita Kombëtare epsikologji, themeluar sekondarisht tek i pari nga asonanca e temës. Afër kësaj date, shumë realitete po promovojnë fushata sensibilizuese përmirëqenien mendore që synojnë çdo segment të popullsisë.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus