fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Një jetë e veçantë, kujdes i veçantë për nevoja të veçanta - Programi i Trajnimit të Vullnetarëve

Itali SerbiBashkangjitur është programi i trajnimit për vullnetarët e projektit "Një jetë e veçantë, kujdes i veçantë për nevoja të veçanta", organizuar nga Psy + Onlus në Serbi. 

Program trajnimi i vullnetarëve për projektin "Një jetë e veçantë, kujdes i veçantë për nevoja të veçanta".
Psy + Onlus / Naša Kuća Beograd 2015/2016.
 

bashkëpunimit ndërkombëtar, Belgrado, psikiatri, Fëmijët e lënë pas

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus