fbpx

COVID-19 - MIRSIA PSIKOLOGJIKE ISSHT A E DREJTA E PERSONIT, ISSHT IT PJESA E DREJT OFS S TO SHALNDETIT: Ndihmoni N US T TO SHPIRTOJNI TI!

Politika e Cookie-it PsyPlus Onlus

Politika Cookie

Kjo faqe në internet, në pronësi të Psy + Onlus, kontrollues të të dhënave (neni 4, paragrafi 7, GDPR: "personi fizik ose juridik, autoriteti publik, shërbimi ose organi tjetër i cili, individualisht ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale") Në zbatim dhe për qëllimet e Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016 në lidhje me mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, si dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla dhe që shfuqizon Direktiva 95/46 / EC (Rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave ("GDPR"), Përdor cookie dhe teknologji të ngjashme. Këto informacione japin informacione mbi mënyrën e përdorimit të cookies dhe mënyrën se si ato mund të kontrollohen nga përdoruesi.

Përdorimi i kësaj faqe interneti (dhe çdo faqe tjetër e menaxhuar nga ne) nënkupton pranimin nga përdoruesi të përdorimit të cookies (dhe teknologjive të ngjashme) në përputhje me këtë informacion. Në veçanti, ne pranojmë përdorimin e analizave, reklamave, marketingut dhe profilizimit të cookies, funksionalitetin për qëllimet e përshkruara më poshtë.

Nëse përdoruesi pranon cookie të profilizimit, siç identifikohen më tej, ato do të shtohen në profilin e tyre tashmë ekzistues në bazat e të dhënave tona, nëse përdoruesi ka dhënë pëlqimin për aktivitete të marketingut dhe profilizimit me rastin e bashkimit të tij ose më shumë sesa iniciativat e kryera nga faqja jonë (p.sh. për dhurim ose pjesëmarrje në projektin e birësimit në distancë, për t'u bashkuar me nismat).

Nëse përdoruesi nuk ka ndërmend të pranojë përdorimin e cookie-ve për qëllime analize, reklamimi, profilizimi, ai ka mundësinë të ndryshojë vendosjen e shfletuesit të tij sipas metodave të përshkruara në seksionin "Si t'i kontrolloni dhe fshini cookies".

Cilat janë cookie-t

Cookies janë informacione të ruajtura në hard diskun e terminalit të përdoruesit dhe të cilat dërgohen nga shfletuesi i përdoruesit në një server Web dhe që i referohen përdorimit të rrjetit. Si pasojë, ata lejojnë të njohin shërbimet, vendet e vizituara dhe opsionet që, duke shfletuar në rrjetë, janë treguar. Me fjalë të tjera, cookies janë skedarë të vegjël, që përmbajnë shkronja dhe numra, të cilat shkarkohen në kompjuterin e përdoruesit ose pajisjen celulare kur vizitojnë një uebfaqe.Kutitë e cookies kthehen përsëri në sitin origjinal në secilën vizitë pasuese, ose në një sit tjetër. Ueb që njeh këto cookie. Cookies janë të dobishëm sepse lejojnë që një faqe në internet të njohë pajisjen e përdoruesit. Prandaj, ky informacion nuk jepet në mënyrë spontane dhe të drejtpërdrejtë, por lë një gjurmë të shfletimit të përdoruesit në rrjetë. Cookies kryejnë funksione të ndryshme dhe ju lejojnë të lundroni në mes faqeve në mënyrë efikase, duke kujtuar preferencat e përdoruesit dhe, në përgjithësi, përmirësimin e përvojës tuaj. Ato gjithashtu mund të ndihmojnë për të siguruar që reklamat e treguara gjatë shfletimit janë me interes për ju dhe që aktivitetet e marketingut të kryera përputhen me preferencat tuaja, duke shmangur nismat promovuese të padëshiruara ose jo në përputhje me nevojat e përdoruesit. Ndërsa shfleton një sit, përdoruesi mund të marrë gjithashtu cookie-t në terminalin e tij që dërgohen nga faqe të ndryshme ose serverë në internet (të ashtuquajturat "palë të treta"), mbi të cilat mund të qëndrojnë disa elementë (p.sh: imazhe, harta, tinguj, lidhje specifike në faqe nga fusha të tjera) në faqen që ai po viziton. Prandaj, mund të ketë në këtë drejtim:

 1. Cookie të drejtpërdrejtadërguar direkt nga kjo faqe në pajisjen e përdoruesit
 2. Cookie të palëve të treta, që vijnë nga një palë e tretë, por dërguar në emrin tonë. Kjo faqe përdor cookie të palëve të treta për të lehtësuar analizën e faqes sonë të internetit dhe përdorimin e tyre (siç përshkruhet më poshtë).

Për më tepër, në varësi të qëllimit të përdorimit të cookies, këto mund të dallohen në:

 1. Tecnici cookies: përdoren për të lejuar transmetimin e një komunikimi përmes një rrjeti të komunikimit elektronik ose për të ofruar një shërbim të kërkuar shprehimisht nga përdoruesi. Ato nuk përdoren për qëllime të tjera. Në kategorinë e cookies teknike, përdorimi i të cilave nuk kërkon pëlqimin e përdoruesit, dallohen këto:
  1. Cookie të lundrimit ose sesionit: ato garantojnë navigimin normal dhe përdorimin e faqes në internet (p.sh. për të vërtetuar dhe hyrë në zona të kufizuara). Përdorimi i këtyre cookies (të cilat nuk ruhen përgjithmonë në pajisjen e përdoruesit dhe eliminohen automatikisht me mbylljen e shfletuesit) është rreptësisht i kufizuar në transmetimin e identifikuesve të seancave (që përbëhen nga numra të rastësishëm të gjeneruar nga serveri) të domosdoshëm për të lejuar eksplorim i sigurt dhe efikas i sitit
  2. Cookies analitike:nëse ato përdoren vetëm për të mbledhur informacione në formë agregate, për numrin e përdoruesve që vizitojnë sitin dhe si e vizitojnë atë
  3. Cookie të funksionalitetit:lejoni përdoruesin të shfletojë bazuar në një seri të kritereve të zgjedhura (psh. gjuhë ose shërbime të cilave iu përmbahet) për të përmirësuar shërbimin e dhënë përdoruesit.

 1. Cookies di profilazione: ato kanë për qëllim krijimin e profileve që lidhen me përdoruesit dhe përdoren për të dërguar mesazhe promovuese të synuara sipas preferencave të treguara gjatë shfletimit në rrjetë. Këto cookie mund të përdoren vetëm për këto qëllime me pëlqimin e përdoruesit.

Si përdoren cookie-t në këtë sit

Tabela e mëposhtme përmbledh mënyrën në të cilën kjo faqe dhe palët e treta përdorin cookie-t. Këto përdorime përfshijnë përdorimin e cookies për:

 1. njohin numrin e përgjithshëm të vizitorëve në mënyrë të vazhdueshme përveç llojeve të shfletuesve (p.sh. Firefox, Safari ose Internet Explorer) dhe sistemet operative (p.sh. Windows ose Macintosh) të përdorura;
 2. monitorimi i performancës së sitit, duke përfshirë mënyrën se si vizitorët e përdorin atë, si dhe për të përmirësuar funksionalitetin e tij;
 3. rregulloje dhe përmirësojë përvojën e përdoruesit në internet;
 4. lejoni profilizimin e përdoruesit, për qëllime promovuese të shënjestruara dhe të personalizuara bazuar në preferencat dhe interesat e shprehura nga përdoruesi, si nga ne ashtu edhe nga palët e treta, si në këtë sit, ashtu edhe jashtë tij.

Cilat kategori të cookie-ve përdorim dhe si mund të menaxhohen nga përdoruesi

Llojet e cookies të përdorura mund të klasifikohen në njërën prej kategorive, të paraqitur më poshtë në tabelën vijuese, e cila lejon përdoruesin të japë pëlqimin e tij ose ta modifikojë atë (nëse më parë është shprehur) për të pranuar llojet e ndryshme të cookies:

Lloji i cookie

Qëllimi i cookie

Origjina dhe si ta bllokoni

Cookies thelbësore të faqes në internet (seanca dhe navigimi)

Këto cookie janë thelbësore për navigimin e saktë dhe për përdorimin e funksioneve të faqes. Këto cookie nuk mbledhin informacione personale që mund të përdoren për qëllime të marketingut, as nuk i ruajnë vendet e vizituara. Përdorimi i këtyre cookies (të cilat nuk ruhen përgjithmonë në pajisjen e përdoruesit dhe eliminohen automatikisht me mbylljen e shfletuesit) është rreptësisht i kufizuar në transmetimin e identifikuesve të seancave (që përbëhen nga numra të rastësishëm të gjeneruar nga serveri) të domosdoshëm për të lejuar eksplorim i sigurt dhe efikas i sitit. Kjo kategori cookie nuk mund të çaktivizohet.

(cookie direkte)

Cookie funksionaliteti

Këto cookie na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet e bëra (siç është emri i përdoruesit, gjuha ose vendndodhja gjeografike) dhe të sigurojnë funksione të përmirësuara dhe të personalizuara. Informacioni i mbledhur nga këto cookie mund të bëhet anonim dhe nuk mban gjurmët e aktivitetit të shfletimit në uebfaqe të tjera. Kjo kategori cookie nuk mund të çaktivizohet.

(cookie direkte)

Funksionet dhe cookies reklamuese

Këto cookie përdoren për të siguruar përmbajtje në faqen tonë të internetit përmes palëve të treta. Të dhënat e mbledhura nga palët e treta mund të përdoren për qëllime të mëtejshme, përfshirë qëllimet e reklamimit. Përdoruesi mund të shprehë pozitivisht ose negativisht pëlqimin e tij për këtë përdorim duke iu referuar politikës së cookies të palëve të treta të përmendura në lidhjet e paraqitura në kolonë krahas.

Politika Cookies

Analitika dhe cookie të reklamimit të palëve të treta

Këto cookie, gjithashtu cookie cache, janë vendosur nga Google Analytics, ato përdoren për të mbledhur informacione se si vizitorët përdorin sitin, përfshirë numrin e vizitorëve, vendet e origjinës dhe faqet e vizituara në faqen tonë të internetit . Ne i përdorim këto informacione për të përpiluar raporte dhe për të përmirësuar uebfaqen tonë; kjo na lejon, për shembull, të njohim gabimet e zbuluara nga përdoruesit dhe t'u sigurojmë atyre navigimin e menjëhershëm, për të gjetur me lehtësi ato që kërkojnë. Në përgjithësi, këto cookie mbeten në kompjuterin e vizitorit derisa të fshihen.

Palët e treta mund, me pëlqimin e përdoruesit, gjithashtu t'i përdorin këto cookie për qëllime të ndryshme nga analiza. Për ta bërë këtë, lexoni informacionin e përmendur në lidhjen në kolonë së bashku përpara se të shprehni pëlqimin tuaj për palën e tretë.

Google Analytics

Cookie promovuese ose profilizuese

Këto cookie përdoren për të mbledhur informacione në faqet e internetit dhe në faqet individuale të vizituara nga përdoruesit, si në faqen tonë, ashtu edhe jashtë saj (gjë që mund të tregojë, për shembull, interesat ose karakteristikat e tjera të përdoruesve). Këto cookie përdoren për të siguruar informacione dhe komunikime më të rëndësishme për interesat e përdoruesit, duke e profilizuar atë. Ato përdoren gjithashtu për të kufizuar numrin e herë të shfaqjeve të një reklame dhe për të matur efektivitetin e fushatave reklamuese. Ata mbeten në kompjuterin e përdoruesit deri sa të fshihen dhe të veprojnë si kujtesë e vizitës në faqen e internetit. Për më tepër, ata mund të tregojnë nëse përdoruesi ka mbërritur në faqen tonë të internetit përmes një lidhje reklame.

Ky informacion ndahet me organizata të tjera si reklamuesit dhe kontraktorët tanë, të cilët mund ta përdorin atë së bashku me informacionin në lidhje me mënyrën e përdorimit të faqeve të tjera të përdoruesit, për shembull duke identifikuar interesat dhe sjelljet e zakonshme për grupe të ndryshme të përdoruesve që vizitojnë faqet tona (dhe të tjera) të internetit.

Psy + Onlus

Teknologji të ngjashme me cookies

Ashtu si në rastin e shumë faqeve të internetit, ne përdorim teknologji të ngjashme me cookies, duke përfshirë edhe objekte të përbashkëta lokale (të njohura edhe si "cookie flash"), analizën e historisë së shfletuesit, gjurmët e gishtërinjve të shfletuesve dhe etiketat pixel (të njohura edhe si " fener në internet "). Këto teknologji na ofrojnë neve dhe furnizuesve tanë informacione se si faqja dhe përmbajtja e saj përdoren nga vizitorët, dhe na lejojnë të identifikojmë nëse kompjuteri ose pajisja ka vizituar faqet tona ose të tjera në të kaluarën. Serverët tanë automatikisht mbledhin adresën IP të përdoruesit; në këtë mënyrë, ne mund ta lidhim këtë adresë me emrin e domenit të përdoruesit ose atë të Ofruesit të tij të Internetit. Ne gjithashtu mund të mbledhim disa "të dhëna në drejtim të rrjedhës" që lidhen me përdorimin e faqes. Të dhënat e klikimeve përfshijnë, për shembull, informacione që lidhen me kompjuterin ose pajisjen e përdoruesit, shfletuesin, sistemin operativ dhe cilësimet përkatëse, faqen e origjinës, faqet dhe përmbajtjet e shfaqura ose të klikuara gjatë vizitës, përveç kohërave dhe metodave të tilla operacionet, elementët e shkarkuar, faqja e vizituar pas tonave, dhe çdo term kërkimi i futur në faqen tonë ose në një sit ridrejtues.

Si të kontrolloni ose fshini cookies

Përdoruesi ka të drejtë të zgjedhë nëse pranon apo jo cookie-t. Më poshtë janë disa informacione se si të ushtrohet kjo e drejtë. Sidoqoftë, ju lutem vini re se duke zgjedhur të refuzojë cookies, përdoruesi mund të mos jetë në gjendje të përdorë të gjitha tiparet e faqes dhe, nëse ai ka pranuar të profilizojë në raste të tjera, komunikimet që ai do të marrë mund të mos jenë të rëndësishme për interesat e tij. Duhet gjithashtu të theksohet se nëse vendosni të menaxhoni preferencat e cookie-ve, mjeti ynë për menaxhimin e cookie-ve do të vendosë akoma një cookie teknike në pajisje për të na lejuar të ekzekutojmë preferencat e përdoruesit. Eleminimi ose heqja e cookies nga pajisja e përdoruesit përfshin gjithashtu heqjen e cookie-s në lidhje me preferencat; Prandaj, këto zgjedhje duhet të bëhen përsëri. Possibleshtë e mundur të bllokoni cookies duke përdorur lidhjet e përzgjedhjes në tabelën e mësipërme. Përndryshe, ju mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj në mënyrë që cookies të mos mund të ruhen në pajisje. Për ta bërë këtë, duhet të ndiqni udhëzimet e dhëna nga shfletuesi. Disaktivizimi i një cookie ose kategorie cookies nuk i heq ato nga shfletuesi. Prandaj, kjo duhet të bëhet direkt në shfletues.

Nëse doni të fshini, çaktivizoni ose rivendosni cookie-t në kompjuterin tuaj, mund të përdorni faqet e konfigurimit të cookie-ve të disponueshme nga çdo ofrues i përmbajtjes së palëve të treta, ose përmes opsioneve të shfletuesit të përdoruesit.

Më poshtë është një listë e udhëzimeve për menaxhimin e cookies në lidhje me shfletuesit më të njohur:

Nëse përdorni një pajisje të lëvizshme, duhet t'i referoheni manualit të tij të udhëzimeve për të gjetur se si të menaxhoni cookies.

Cookies të vendosur më parë

Nëse përdoruesi ka çaktivizuar një ose më shumë cookie, ne do të jemi akoma në gjendje të përdorim informacionin e mbledhur para se një paaftësi e tillë të bëhet përmes preferencave. Sidoqoftë, duke filluar nga ai moment, ne do të pushojmë së përdoruri cookie me aftësi të kufizuara për të mbledhur informacione të mëtejshme.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

Ndiqni Psy + Onlus


Dhe

mbaj kontakte