fbpx

COVID-19 - MIRSIA PSIKOLOGJIKE ISSHT A E DREJTA E PERSONIT, ISSHT IT PJESA E DREJT OFS S TO SHALNDETIT: Ndihmoni N US T TO SHPIRTOJNI TI!

Parandalimi i rrezikut dhe shkolla: PRO.VI.DI.

Që nga dhjetori i vitit 2018 Psy + Onlus ka aktivizuar PRO.VI.DI., një projekt iparandalim ekontrast ngasjellje e rrezikshme në adoleshencë financuar nga Qarku Lazio. Projekti ndërhyn në fushat tematike të rreziqeve që lidhen me tëAddictions dhe për tëdhuna në përgjithësi përmes përfshirjes së nxënësve të shkollave të mesme të klasës së parë që i përkasin Institutit Gjithëpërfshirës "Via Giuseppe Messina", "Via Pirotta" dhe "A. De Curtis ”, e vendosur në territorin e Bashkisë së Romës.

Projekti miraton një perspektiva proaktive drejt mirëqenies së adoleshentëve, përmes aktiviteteve që synojnë përmirësimin e mënyrës së jetesës së tyre dhe ndërgjegjësimi të sjelljeve të tyre, në një moment të jetës në të cilën ekziston një cenueshmëri dhe prirje më e madhe për ta ekspozuar veten ndaj rreziqeve.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

Ndiqni Psy + Onlus


Dhe

mbaj kontakte