fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Happenedfarë ndodhi me babanë? Evolucioni i figurës së babait gjatë gjithë historisë njerëzore

Udhëtoni përmes mendimit të psikanalistit Luigi Zoja
Shqyrtimi i librit "Gjesti i Hektorit"

Në vitin 2000 psikoanalisti Luigi Zoja botoi esenë me titull "Gjesti i Hektorit - Parahistoria, historia, ngjarjet aktuale dhe zhdukja e babait" me qëllimin për të sjellë dritë nëevolucion të figurës së babait përgjatë historisë njerëzore.

Autori nuk i referohet baba sa i përket prindit mashkull por ai synon si parim psikik (ose, nga këndvështrimi Jungian që i takon atij, "arketip") aktiv në mendjen e fëmijës, dhe kryen diskutimin duke shqyrtuar një seri të gjerë të dëshmive të tilla si gjetjet historike, sjelljet, prodhimet artistike dhe studimet shkencore.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus