fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Edukimi në natyrë: një përgjigje ndaj krizës arsimore

"Kur qielli është çati dhe mjetet mësimore janë fushat dhe natyra ..."

Shoqëria moderne ka imponuar një seri ndryshimesh socio-kulturore që kanë çuar në një largim progresiv të njeriut nga mjedisi i tij dhe e bënë më të vështirë kontaktin e nevojshëm me natyrën.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus