fbpx

COVID-19 - MIRSIA PSIKOLOGJIKE ISSHT A E DREJTA E PERSONIT, ISSHT IT PJESA E DREJT OFS S TO SHALNDETIT: Ndihmoni N US T TO SHPIRTOJNI TI!

Ndikimi i marrëdhënieve të fëmijëve në zgjedhjet e dashurisë

Shpesh pyesim veten se cilët janë faktorët që ndikojnë zgjedhja e partnerit sesa një tjetër; paradigma e bashkëngjitjes ofron një këndvështrim interesant për të shpjeguar arsyet e vështirësive në formimin dhe mbajtjen e lidhjeve të kënaqshme në marrëdhëniet e çiftit.

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

Ndiqni Psy + Onlus


Dhe

mbaj kontakte