fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Statuti i PsyPlus ETS

Shoqata PsyPlus ETS u krijua më 2 gusht 2011 në Romë. Anëtarët themelues, anëtarët e Bordi Menaxhues ato vijnë nga përvoja të ndryshme kërkimore dhe ndërhyrjesh në fushën psikosociale. Duke vazhduar të lexoni, do të jeni në gjendje të grumbulloni shumë informacione rreth vizionit dhe objektivave që PsyPlus vendos vetë. Në fakt, si aspiratat e organizatës sonë ashtu edhe udhëzimet që përcaktojnë mënyrat për të ndjekur qëllimet që i kemi vendosur vetes janë të përmbledhura në Statutin e Asociacionit.

 

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus