fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

Kronikë dhe ndihmë: risi dhe dialog ndërdisiplinor

Konferenca Psy e Kujdesit të Argjendtë

Konferenca e organizuar nga Comunità Montana del Velino me temën e ndihmës në zonat e brendshme u mbajt më 27 shtator në Amatrice dhe 28 në Antrodoco, me një fokus në rolin strategjik të telesistencës dhe telemjekësisë në situata kronike. 

Me këtë rast, u prezantua projekti novator "Kujdesi Argjendi", Promovuar nga Comunità Montana del Velino për monitorimin e njerëzve mbi 70, i cili parashikon përdorimin e sensorëve të brendshëm për të matur parametrat kryesorë fizikë për të parandaluar situatat kritike.

Dr. Pierpaolo Nastasia, me rastin e tryezës së mbajtur në Antrodoco në teatrin S. Agostino, raportoi për çështjen e strategjive të ndërhyrjes psikologjike-klinike në situata emergjente dhe pas urgjencës, duke riafirmuar angazhimin e Psy + Onlus të punojë në një rrjet me të gjitha institucionet vendore - komunat, Autoritetin Shëndetësor Lokal, Comunità Montana del Velino (drejtues i projektit) - dhe me entitetet e sektorit të tretë aktivë në zonë për të promovuar një rrugë të koordinuar dhe të synuar të ndihmës dhe mbështetjes.

Lidhje me programin e ngjarjes: Programi i konferencës

moshuarit, ndihmë

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus