fbpx
MIRELLQENIA PSIKOLOGJIKE E ÇDO PERSONIT PSHT PJES E T THE DREJTS P TOR SHALNDETIN NDIHMONI SHPRNDARJEN E TIJ

PROJEKTI "OUT E ZGJEDHJES" po fillon

logon nga kori logo reg Lazio

Logoja rep rep Logoja e Bashkimit Evropian Logoja e FSE

Psy + Onlus më 30 Tetor 2017 filloi "jashtë korit". Projekti synon të luftojë ngacmimin duke vepruar në braktisjen e shkollës, i kuptuar si rezultat i një seri dështimesh në karrierën e trajnimit të cilat ka të ngjarë të çojnë në daljen nga sistemi i trajnimit.
Shkolla dhe familja shpesh luftojnë për të kuptuar plotësisht faktorët që çojnë në shpërndarje, pa e njohur mjedisin shoqëror të të miturve. Bullying është një fenomen shpesh i pranishëm në mesin e të rinjve që ndjekin kontekste trajnimi dhe mund të kenë efekte afatgjata në performancën e shkollës: të miturit e përfshirë rrezikojnë të mos kenë burime njohëse dhe emocionale për të bërë mirë në shkollë.
Marrës të ndërhyrjes janë studentët e shkollës së mesme të Instituteve Romake Gjithëpërfshirëse "Via Giuseppe Messina" e  "A. De Curtis ".

Projekti është i organizuar në dy aksione punëtori dhe një veprim didaktiko-seminar, për një kohëzgjatje totale prej 5 muajsh, brenda ambienteve të vëna në dispozicion nga shkollat:
CIKLI I SEMINARAVE N ON BULLIMIM
PUNA E VIDEOVE: AUTONARRIMI PER VIDEO
LABORATORIA E EKSPREZIONIT MUZIK DHE TOD TRUPIT


Projekti financohet nga Fondi Social Evropian.

Roma, PsyPlus, scuola, largimi i shkollës së hershme, projektet

Me ndihmën tuaj, çdo ditë

ne përkthejmë njohuritë e psikologjisë në projekte efektive

për mirëqenien psikologjike të secilit person

që nga viti 2011 ne jemi angazhuar për përhapjen e mirëqenies psikologjike si e drejtë e çdo personi

Via Gaeta 19 int.1 - 00185 Romë (Itali)
CF 97662640586 - TVSH 12906461004
IBAN IT67Z0501803200000016828261

mbaj kontakte


Ndiqni Social PsyPlus